Ha nem akar regisztrálni, nincs ideje, rendeljen telefonon!
+36 20 273 46 04
Nyitólap Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Szerző: Foodies.hu | info@foodies.hu


Bevezetés

Az alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről a Keep In Touch Kft.-re mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a Keep In Touch Kft.-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a http://www.foodies.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvényköny, továbbiakban: PTK) 685. § d) értelmében fogyasztónak minősül.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

Eladó/Üzemeltető adatai

Cégszerű elnevezés: Keep In Touch Kft
Adószám: 24079075241
EU Adószám: HU 24079075
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-989439, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
E-mail cím: inf[kukac]foodies[pont]hu
Telefonszám: 06 20 462 6900
Cég székhelye: 2600, Vác, Nárcisz köz 1. (Csak iroda, nem áruátvételi pont.)
Levelezési címe: 1025, Budapest, Pusztaszeri út 34/a. (Csak iroda, nem áruátvételi pont.)
A kapcsolattartó személyek nevei: Szalkai Gergely, Resetár Gábor
A szerződés nyelve: magyar

A jelen ÁSZF 2015.03.01-től érvényesek Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra) és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevő a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés által megkötött vásárlói szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, nem kerül iktatásra, ugyanakkor a megrendelés maga a későbbiekben visszakereshető.

Megvásárolható termékek bemutatása

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az Eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a kínált termékeket megjelölt részét beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi szerződés alapján az Eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.

Rendelés lépései

 • Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalon történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Amennyiben nem kíván regisztrálni, külde el rendelését email-ben vagy adja le telefonon. Elérhetőségeinket a Kapcsolat oldalon találja meg.
 • A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
 • Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot.
 • Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát.
 • Az „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
 • Ha befejezet a vásárlást, kattintson a "rendelés elküldése" gombra .
 • A következő oldalon adja meg felhasználó nevét és jelszavát, majd lépjen be rendszerünkbe.
 • Ezt követően válassza ki a szállítási és a fizetési módot, majd kattintson a "tovább" gombra.
 • A következő oldalon a korábban megadott címadatokat igazoljuk vissza Önnek. Lehetősége van ezek módosítására az "adatok módosítása" gombra kattintva. Ha az adatok megfelelőek, kattintson a "tovább" gombra.
 • Utolsó lépésként kap egy visszaigazolást a megrendelt termékekről, valamint a vásárlás adatairól. Ha mindent megfelelőnek talál kattintson a "rendelés elküldése" gombra.
 • Kártyás vásárlás esetén ekkor átirányítjuk a CIB Bank titkosított weboldalára, ahol lebonyolításra kerül a fizetési tranzakció.
 • A megrendelés utolsó lépéseként megrendelésének adatait email üzenetben is elküldjük Önnek.


Elállás joga

A 17/1999. Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 naptári napon belül a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. A vevőnek felróható késedelem esetében a Ptk. általános kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Eladó köteles a Vevő által megfizetett összeget az elállástól számítva 30 napon belül banki átutalással visszatéríteni Vevőnek. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani. Vevő nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következő termékek esetében: CD-k, DVD-k, szoftverek, szoftvert tartalmazó személyi számítógépek, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve húrok, amelyek használatbavétele megtörtént.

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Az Elállás joga pontban részletezett elállási jogot Eladó 30 naptári napra hosszabbítja meg abban az esetben, ha Vevő a terméket az eredeti csomagolásban, továbbértékesítésre alkalmas állapotban, a használat látható nyomai nélkül szolgáltatja vissza. Ezen kitériumonak meg nem felelés esetén Eladó az értékcsökkenéssel arányos kártérítésre jogosult a visszafizetendő vételárból.

Jótállás, Szavatosság:

A jótállási idő: az új, 10.000.- forint feletti árú tartós fogyasztási cikkekre a törvényben előírt 12 hónap. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető. A terméket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizbe vagy Eladóhoz kell beszállítani vagy elküldeni a jótállási jeggyel. Ha Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a termék kézbesítésétől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Jótállási igény nem érvényesíthető: a) rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén b) Karbantartási - tisztítási munkák esetén. c) Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén. d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra. Vevő a teljesítés időpontjától számított kétéves (használt dolog esetén egy éves ) elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét Eladóval szemben úgy, hogy bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ha Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, Eladó mentesül a szavatossági felelősség alól. Hibás teljesítés esetén (ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak ) Vevő a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, jelentős kényelmetlenség okozása nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305.§ - 311/A-ig; 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet.

Visszaküldés

Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, pénzvisszafizetési garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. Minden esetben mellékelni kell az eredeti számlát és a jótállási jegyet. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal (GLS, DHL) küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

Tulajdonjog fenntartása

A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Vevő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

Hírlevél

Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni.

Letöltések
Foodies.hu ÁSZF